War สงคราม

King Naresuan 6 ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๖ อวสานหงสา
5.4
HD

King Naresuan 6 ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๖ อวสานหงสา

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค 6 ตอน อวสานหงสา ในปี พ.ศ. […]
King Naresuan 4 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ ศึกนันทบุเรง
6.4
HD

King Naresuan 4 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ ศึกนันทบุเรง

ภายหลังการประกาศเอกราชของพระนเรศ ในปี พ.ศ. ๒๑๒๗ แล้ว พร […]
King Naresuan 5 ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ ยุทธหัตถี
6.2
HD

King Naresuan 5 ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ ยุทธหัตถี

ข่าวการผลัดแผ่นดินของอยุธยารู้ไปถึงพระเจ้านันทบุเรง พระ […]
Tae Guk Gi: The Brotherhood of War เท กึก กี เลือดเนื้อเพื่อฝัน วันสิ้นสงคราม
8.1
HD

Tae Guk Gi: The Brotherhood of War เท กึก กี เลือดเนื้อเพื่อฝัน วันสิ้นสงคราม

Welcome to Dongmakgol ยัยตัวจุ้น วุ่นสมรภูมิป่วน
7.8
HD

Welcome to Dongmakgol ยัยตัวจุ้น วุ่นสมรภูมิป่วน

เดือนพฤศจิกายน ปี 1950 สงครามเกาหลีเกิดที่บนยอดเขา ดองม […]