King Naresuan Collection

King Naresuan 6 ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๖ อวสานหงสา
5.4
HD

King Naresuan 6 ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๖ อวสานหงสา

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค 6 ตอน อวสานหงสา ในปี พ.ศ. 2135 หลังพ่ายศึกยุทธหัตถี ...
King Naresuan 4 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ ศึกนันทบุเรง
6.4
HD

King Naresuan 4 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ ศึกนันทบุเรง

ภายหลังการประกาศเอกราชของพระนเรศ ในปี พ.ศ. ๒๑๒๗ แล้ว พระเจ้า หงสาวดีนันทบุเรงได้โปรดให้กรีฑาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาคืนเป็นเมืองขึ้นถึง ๔ ครั้ง คือ ...
King Naresuan 5 ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ ยุทธหัตถี
6.2
HD

King Naresuan 5 ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ ยุทธหัตถี

ข่าวการผลัดแผ่นดินของอยุธยารู้ไปถึงพระเจ้านันทบุเรง ...
King Naresuan 2 ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๒ ประกาศอิสรภาพ
7.2
HD

King Naresuan 2 ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๒ ประกาศอิสรภาพ

หลังจากพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง (สมภพ เบญจาทิกุล) สิ้นพระชนม์ในปีพุทธศักราช 2124 พระเจ้านันทบุเรง (จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์) ได้ขึ้นเสวยราชสืบต่อ ...
King Naresuan ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๑ องค์ประกันหงสา
7.1
HD

King Naresuan ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๑ องค์ประกันหงสา

เมื่อปี พุทธศักราช 2106 พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์แห่งกรุงหงสาวดีของพม่า ได้กรีฑาทัพมาตีกรุงอโยธยาศรีรามเทพนคร โดยเดินทัพผ่านทางด่านแม่ละเมา ...
King Naresuan 3 ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ ยุทธนาวี
6.3
HD

King Naresuan 3 ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๓ ยุทธนาวี

ในปีพุทธศักราช 2127 การประกาศเอกราชที่เมืองแครง ทำให้พระเจ้านันทบุเรงแห่งพม่าเกิดความประหวั่นพรั่นพรึงว่า ...